Διδάσκοντες/Enseignants
Κώστας Μωραΐτης
Οργανωτική Επιτροπή/ Comité d'organisation
Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου/Eirini Androutsopoulou
Ανθή Βερυκίου/Anthi Verikiou
Καρολίνα/
Γιώργος/
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/

WORKSHOP INTERUNIVERSITAIRE : GRECE, ATHENES. ETUDE DE LA REGION AUTOUR DE LA STATION DE TRAIN LARISSIS - PELOPONNISOU

Διδάσκοντες/Enseignants: Paris-Malaquais: M. Armengaud, S. Melemis NTUA: Κ.Μωραΐτης/K.Moraitis, Γ.Γρηγοριάδης/G.Grigoriadis, Μ.Μάρκου/M.Markou, Μ.Μαρλαντή/M.Marlanti, Σ.Μαυρομμάτη/S.Mavrommati
Οργανωτική Επιτροπή/Comité d'organisation: Ε.Ανδρουτσοπούλου/E.Androutsopoulou, Α.Βερυκίου/A.Verikiou, Τ.Κουιμτζόγλου/T.Kouimtzoglou, Σ.Μουζακίτης/S.Mouzakitis, Κ.Μωρέττη/K.Moretti, Γ.Νικόπουλος/G.Nikopoulos, Κ.Ρου/K.Roux
Τον Νοέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, ένα διαπανεπιστημιακό εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Συμμετείχαν σπουδαστές και διδάσκοντες από τα Γερμανικά πανεπιστήμια του Essenκαι του Dortmund, από τη Γαλλική Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquais και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η διερεύνηση της περιβαλλοντικής και τοπιακής σημασίας του πάρκου Τρίτση, στο πλαίσιο του ευρύτερου μητροπολιτικού πεδίου της Αθήνας και βέβαια η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ανάμεσα στις σχολές που συμμετείχαν.
Η διαπίστωση της σημασίας που μπορεί να διαθέτει η ανάπτυξη δικτύων αναβαθμισμένων χώρων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και η επιτυχία της πρώτης συνεργασίας, οδηγούν, έναν χρόνο μετά, στην οργάνωση ενός δεύτερου εργαστηρίου, ανάμεσα στην Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquaisκαι τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Αντικείμενο ανάλογης πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και τοπιακής διερεύνησης αποτελεί αυτήν τη φορά η εκτεταμένη αδόμητη ζώνη γύρω από τους σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου. Η σημασία του ευρύτατου αυτού αστικού κενού, σε συσχετισμό με άλλους κενούς αστικούς χώρους που εκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή, υποδεικνύει το ενδιαφέρον του θέματος, σε αναφορά με την προσπάθεια αναβάθμισης τμημάτων της πρωτεύουσας, στα οποία οι συνθήκες ζωής έχουν σημαντικά θιγεί κατά την τελευταία δεκαετία. Το εγχείρημα αυτό αναβάθμισης, έστω και ως υπόθεση σπουδαστικής διερεύνησης, δε μπορεί βέβαια με κανένα τρόπο να θεωρηθεί αντικείμενο τεχνικής-σχεδιαστικής επίλυσης μόνο. Πολύ περισσότερο υποδεικνύει έναν ουσιαστικότερο κύκλο προβλημάτων, πολιτειακής και πολιτικής τάξης, τα οποία δύσκολα μπορούν να αποχωριστούν από τις πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, τοπιοτεχνικές και περιβαλλοντικές προτάσεις. Είναι, στο πλαίσιο αυτό κρίσιμο το ερώτημα – πόσο σημαντική μπορεί να είναι η σχεδιαστική παρέμβαση σε ανάλογο περιβάλλον κρίσης; Τι επιπλέον μπορεί να υπονοούν οι λέξεις «περιβάλλον» ή «τοπίο», με όρους κοινωνικών, πολιτισμικών ή πολιτικών συσχετισμών;
Ο χρόνος διεξαγωγής του εργαστηρίου αντιστοιχεί στην περίοδο 12-17 Φεβρουαρίου. Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν 24 σπουδαστές από την Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquaisκαι ανάλογος αριθμός από σπουδαστές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Εξαιτίας τόσο της περιπλοκότητας του θέματος, όσο και του χρόνου διεξαγωγής του εργαστηρίου, ο οποίος συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων θα επιλεγούν σπουδαστές του μεταπτυχιακού κύκλου της Σχολής. Όσοι από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές της Σχολής ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην οργανωτική υπεύθυνο, μεταπτυχιακή σπουδάστρια της Σχολής Ανθή Βερυκίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση veryk.ant@gmail.com.

Au mois de novembre 2011 s’est tenu à Athènes un workshop interuniversitaire de projet d’architecture, dans le cadre de réflexions sur le Parc pour la Sensibilisation Environnementale Antonis Tritsis. Ont participé étudiants et enseignants des Universités allemande d’Essen et de Dortmund, de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - Malaquais, ainsi que de l’Ecole d’Architecture de l’Université Nationale Polytechnique d’Athènes. Le workshop avait pour objet de mettre en avant l’importance environnementale et paysagère du Parc Tritsis dans le territoire métropolitain d’Athènes. Ce travail s’inscrivait dans une volonté de recherche des possibilités de collaboration entre les écoles participantes.

Cette expérience a permis de réaliser l’importance que peut avoir la mise en réseau d’espaces revalorisés au sein du territoire de la capitale. Cette observation, ajoutée à la réussite de cette première collaboration, conduit, un an après, à la mise en place d’un second workshop, cette fois avec la participation d’enseignants et d’étudiants en pré-diplôme et en post-diplôme de l’ENSA Paris-Malaquais et de l’Ecole d’Architecture d’Athènes. L’étendue urbaine en friche autour de la station de train Larissis et Péloponnisou représente un objet d’études tout aussi proche des questions urbanistiques, environnementales et paysagères soulevées au premier workshop. Relativement à d’autres friches urbaines qui s’étalent sur l’ensemble du territoire, l’empleure de ce vide urbain justifie d’y porter notre intérêt, dans le cadre des nombreux efforts actuels de revalorisations de certains quartiers de la capitale, dans lesquels les conditions de vie se sont considérablement dégradées cette dernière décennie.

Entreprendre ces renouvellements urbains, ne serait-ce qu’en tant que recherche universitaire, ne peut certes pas être considéré comme de simples solutions techniques ou conceptuelles. Il s’agit essentiellement de problématiser l’environnement culturel et politique, intrinsèque aux démarches urbaines, architecturales, paysagères et environnementales. Une question cruciale est posée concernant le rôle de l’intervention conceptuelle dans les circonstances actuelles de crise. Que peuvent apporter les mots « environnement » et « paysage » en termes de relations sociales, culturelles ou politiques ? Ce workshop se tiendra à Athènes du mardi 12 au dimanche 17 février 2013.

Thursday, February 7, 2013

Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ: Δέκα σχέδια για την ελληνική πόλη. Μια έκθεση/ HERAKLES Programme: Ten projects for greek cities. An exhibition 24.5.1997 / 7.6.1997

Μια από τις περιοχές για τις οποίες οι αρχιτέκτονες προσκλήθηκαν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος ήταν και η περιοχή των Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου. Από τότε μέχρι σήμερα που η ανάπλαση του σταθμού Λαρίσης είναι σε εξέλιξη, η υποβάθμιση της περιοχής και οι κοινωνικές εντάσεις φαίνεται να έχουν οξυνθεί. Στο παρακάτω κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε στον κατάλογο της έκθεσης, από τους συντονιστές του προγράμματος Δ. Καρύδη και C.M.Cassia διατυπώνεται το πρόβλημα της διερεύνησης των σχέσεων ανάμεσα στις τεχνολογίες υποδομής και την αστική δομή. 

 One of the sites for which selected architects have been commissioned to propose projects was the inner-city environment around “Larissa” and “Peloponnese” railway station in Athens. Since then, despite the current reconstruction of Larissa station, the degradation of the area and social tensions seems to have intensified. At the following text, which was published in the catalog of the exhibition, the coordinators D. Karidis and C.M. Cassia are formulating the problem of investigating the relationships of technological-infrastructural facilities and urban structures.

No comments:

Post a Comment