Διδάσκοντες/Enseignants
Κώστας Μωραΐτης
Οργανωτική Επιτροπή/ Comité d'organisation
Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου/Eirini Androutsopoulou
Ανθή Βερυκίου/Anthi Verikiou
Καρολίνα/
Γιώργος/
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/

WORKSHOP INTERUNIVERSITAIRE : GRECE, ATHENES. ETUDE DE LA REGION AUTOUR DE LA STATION DE TRAIN LARISSIS - PELOPONNISOU

Διδάσκοντες/Enseignants: Paris-Malaquais: M. Armengaud, S. Melemis NTUA: Κ.Μωραΐτης/K.Moraitis, Γ.Γρηγοριάδης/G.Grigoriadis, Μ.Μάρκου/M.Markou, Μ.Μαρλαντή/M.Marlanti, Σ.Μαυρομμάτη/S.Mavrommati
Οργανωτική Επιτροπή/Comité d'organisation: Ε.Ανδρουτσοπούλου/E.Androutsopoulou, Α.Βερυκίου/A.Verikiou, Τ.Κουιμτζόγλου/T.Kouimtzoglou, Σ.Μουζακίτης/S.Mouzakitis, Κ.Μωρέττη/K.Moretti, Γ.Νικόπουλος/G.Nikopoulos, Κ.Ρου/K.Roux
Τον Νοέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, ένα διαπανεπιστημιακό εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Συμμετείχαν σπουδαστές και διδάσκοντες από τα Γερμανικά πανεπιστήμια του Essenκαι του Dortmund, από τη Γαλλική Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquais και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η διερεύνηση της περιβαλλοντικής και τοπιακής σημασίας του πάρκου Τρίτση, στο πλαίσιο του ευρύτερου μητροπολιτικού πεδίου της Αθήνας και βέβαια η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ανάμεσα στις σχολές που συμμετείχαν.
Η διαπίστωση της σημασίας που μπορεί να διαθέτει η ανάπτυξη δικτύων αναβαθμισμένων χώρων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και η επιτυχία της πρώτης συνεργασίας, οδηγούν, έναν χρόνο μετά, στην οργάνωση ενός δεύτερου εργαστηρίου, ανάμεσα στην Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquaisκαι τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Αντικείμενο ανάλογης πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και τοπιακής διερεύνησης αποτελεί αυτήν τη φορά η εκτεταμένη αδόμητη ζώνη γύρω από τους σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου. Η σημασία του ευρύτατου αυτού αστικού κενού, σε συσχετισμό με άλλους κενούς αστικούς χώρους που εκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή, υποδεικνύει το ενδιαφέρον του θέματος, σε αναφορά με την προσπάθεια αναβάθμισης τμημάτων της πρωτεύουσας, στα οποία οι συνθήκες ζωής έχουν σημαντικά θιγεί κατά την τελευταία δεκαετία. Το εγχείρημα αυτό αναβάθμισης, έστω και ως υπόθεση σπουδαστικής διερεύνησης, δε μπορεί βέβαια με κανένα τρόπο να θεωρηθεί αντικείμενο τεχνικής-σχεδιαστικής επίλυσης μόνο. Πολύ περισσότερο υποδεικνύει έναν ουσιαστικότερο κύκλο προβλημάτων, πολιτειακής και πολιτικής τάξης, τα οποία δύσκολα μπορούν να αποχωριστούν από τις πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, τοπιοτεχνικές και περιβαλλοντικές προτάσεις. Είναι, στο πλαίσιο αυτό κρίσιμο το ερώτημα – πόσο σημαντική μπορεί να είναι η σχεδιαστική παρέμβαση σε ανάλογο περιβάλλον κρίσης; Τι επιπλέον μπορεί να υπονοούν οι λέξεις «περιβάλλον» ή «τοπίο», με όρους κοινωνικών, πολιτισμικών ή πολιτικών συσχετισμών;
Ο χρόνος διεξαγωγής του εργαστηρίου αντιστοιχεί στην περίοδο 12-17 Φεβρουαρίου. Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν 24 σπουδαστές από την Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquaisκαι ανάλογος αριθμός από σπουδαστές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Εξαιτίας τόσο της περιπλοκότητας του θέματος, όσο και του χρόνου διεξαγωγής του εργαστηρίου, ο οποίος συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων θα επιλεγούν σπουδαστές του μεταπτυχιακού κύκλου της Σχολής. Όσοι από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές της Σχολής ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην οργανωτική υπεύθυνο, μεταπτυχιακή σπουδάστρια της Σχολής Ανθή Βερυκίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση veryk.ant@gmail.com.

Au mois de novembre 2011 s’est tenu à Athènes un workshop interuniversitaire de projet d’architecture, dans le cadre de réflexions sur le Parc pour la Sensibilisation Environnementale Antonis Tritsis. Ont participé étudiants et enseignants des Universités allemande d’Essen et de Dortmund, de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - Malaquais, ainsi que de l’Ecole d’Architecture de l’Université Nationale Polytechnique d’Athènes. Le workshop avait pour objet de mettre en avant l’importance environnementale et paysagère du Parc Tritsis dans le territoire métropolitain d’Athènes. Ce travail s’inscrivait dans une volonté de recherche des possibilités de collaboration entre les écoles participantes.

Cette expérience a permis de réaliser l’importance que peut avoir la mise en réseau d’espaces revalorisés au sein du territoire de la capitale. Cette observation, ajoutée à la réussite de cette première collaboration, conduit, un an après, à la mise en place d’un second workshop, cette fois avec la participation d’enseignants et d’étudiants en pré-diplôme et en post-diplôme de l’ENSA Paris-Malaquais et de l’Ecole d’Architecture d’Athènes. L’étendue urbaine en friche autour de la station de train Larissis et Péloponnisou représente un objet d’études tout aussi proche des questions urbanistiques, environnementales et paysagères soulevées au premier workshop. Relativement à d’autres friches urbaines qui s’étalent sur l’ensemble du territoire, l’empleure de ce vide urbain justifie d’y porter notre intérêt, dans le cadre des nombreux efforts actuels de revalorisations de certains quartiers de la capitale, dans lesquels les conditions de vie se sont considérablement dégradées cette dernière décennie.

Entreprendre ces renouvellements urbains, ne serait-ce qu’en tant que recherche universitaire, ne peut certes pas être considéré comme de simples solutions techniques ou conceptuelles. Il s’agit essentiellement de problématiser l’environnement culturel et politique, intrinsèque aux démarches urbaines, architecturales, paysagères et environnementales. Une question cruciale est posée concernant le rôle de l’intervention conceptuelle dans les circonstances actuelles de crise. Que peuvent apporter les mots « environnement » et « paysage » en termes de relations sociales, culturelles ou politiques ? Ce workshop se tiendra à Athènes du mardi 12 au dimanche 17 février 2013.

Saturday, February 16, 2013

Summary of the 1st presentation

1. Leftover as a means to reclaim public space

Group: Paris-Malaquais: Bouscasse Charles, Dellemotte Pauline, Kervarec Margaux, Saint Martin Gregoire NTUA: Athanasopoulos Orestis, Aronidis Vasilis 

The typologies of urban void, such as accumulation, evacuation and infrastructure suggest three different scales of intervention. The proposal focuses on the rehabilitation of the urban void through the different scales and the aspect of time.


2. Framing the Alternative

Group: Paris-Malaquais: Chabani Meriem, Claeys Louise, Leneveu Maeva, Solnon Cecile NTUA: Zavitsanou Ioli, Ziro Iason, Stefanatou Nella, Karagiozidou Eva 

A bottom up intervention strategy is proposed instead of top-down strategy suggested by the private investments. This results in an activation of the self-organizational dynamics of the urban life focusing at the transformation of the urban voids into urban living rooms through the insertion of greenery and the rehabilitation of abandoned shells.
3. Reveal and optimize the potential of Larisa Station

Group: Paris-Malaquais: Bel Arthur, Chayla Arnaud, Gomez Herrera Yustino, Kim Daniel TaeHyun NTUA: Chazapis Antonis, Pliotas Vasilis 

A comment on the big scale urban interventions by means of exploring the dynamics of the local. The observation of the city fabric reveals a number of communities/actors which develop and coexist in quasi parallel networks. The main aspiration is to promote symbiotic conditions amongst the aforementioned actors.


  

  

  


    

  


 

4. Temporary archaeology of Larisa Station/Time in Between

Group: Paris-Malaquais: Chabaud Cyril, Diodato Federico, Simonella Melanie, Yang Yuyu
NTUA: Trianti Penelopi, Tsakoumaki Danai

The time interval amid the present condition of the station area and its planned future expansion, is treated as a niche between the present and future states, suitable to host the proposed scheme. Pieces of derelict infrastructure on the grounds of the station complex can be thought of as archeological / excavation site findings. The narration reinterpreting the spatial, as well as the material fragments provides the uniting thread and the binding forces which constitute the body of fragments.

5. Urban Dynamics

Group: Paris-Malaquais: Gandoin Guillaume, Prada Helena, Vendryes Corentin
NTUA: Ioannidi Danai, Rammou Ioanna, Charitonidou Marianna 

The reinforcement of public life is achieved through
a. The reinforcement of the commercial activity, such as immigrants’ local commerce already settled at Ipeirou and Ioulianou streets.
b. The exploration of the possibilities emerging from the formation of a cultural corridor connecting Omonoia sq., Ippeios Kolonos hill, Karaiskaki sq. and Pantazopoulou sq.
c. The re-activation of the urban voids (open bazaars, cultural events, temporary settlement).


  
 

6. Landscape Formation of the wider Central Railroad Station 

Group: Paris-Malaquais: Basset Olivia, Capelalaborde Hugo, Xavier Costa Alves Elisa, Barnavon Guillaume

The site is treated as a point receiving the tensions from the nodes that interconnect through it, such as the port (Piraeus), Patra, Larissa and Omonoia, stressing the importance of it functioning as an exchange node.A model is constructed on the site using materials found in the site, representing the tensions between nodes and the centrality of Larissis station.

 

7.  Ludic Flux 

NTUA: Epitropou Ismini, Mouzakitis Stavros, Christodoulidis Konstantinos 


The proposal focuses on the possibilities arising from the substitution of the cultural paradigm with the green/landscaping paradigm. A green urban network is proposed, functioning together as part of the urban ecosystem and as a network made of green nodes treated as possible landmarks.
No comments:

Post a Comment