Διδάσκοντες/Enseignants
Κώστας Μωραΐτης
Οργανωτική Επιτροπή/ Comité d'organisation
Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου/Eirini Androutsopoulou
Ανθή Βερυκίου/Anthi Verikiou
Καρολίνα/
Γιώργος/
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/

WORKSHOP INTERUNIVERSITAIRE : GRECE, ATHENES. ETUDE DE LA REGION AUTOUR DE LA STATION DE TRAIN LARISSIS - PELOPONNISOU

Διδάσκοντες/Enseignants: Paris-Malaquais: M. Armengaud, S. Melemis NTUA: Κ.Μωραΐτης/K.Moraitis, Γ.Γρηγοριάδης/G.Grigoriadis, Μ.Μάρκου/M.Markou, Μ.Μαρλαντή/M.Marlanti, Σ.Μαυρομμάτη/S.Mavrommati
Οργανωτική Επιτροπή/Comité d'organisation: Ε.Ανδρουτσοπούλου/E.Androutsopoulou, Α.Βερυκίου/A.Verikiou, Τ.Κουιμτζόγλου/T.Kouimtzoglou, Σ.Μουζακίτης/S.Mouzakitis, Κ.Μωρέττη/K.Moretti, Γ.Νικόπουλος/G.Nikopoulos, Κ.Ρου/K.Roux
Τον Νοέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, ένα διαπανεπιστημιακό εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Συμμετείχαν σπουδαστές και διδάσκοντες από τα Γερμανικά πανεπιστήμια του Essenκαι του Dortmund, από τη Γαλλική Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquais και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η διερεύνηση της περιβαλλοντικής και τοπιακής σημασίας του πάρκου Τρίτση, στο πλαίσιο του ευρύτερου μητροπολιτικού πεδίου της Αθήνας και βέβαια η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ανάμεσα στις σχολές που συμμετείχαν.
Η διαπίστωση της σημασίας που μπορεί να διαθέτει η ανάπτυξη δικτύων αναβαθμισμένων χώρων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και η επιτυχία της πρώτης συνεργασίας, οδηγούν, έναν χρόνο μετά, στην οργάνωση ενός δεύτερου εργαστηρίου, ανάμεσα στην Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquaisκαι τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Αντικείμενο ανάλογης πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και τοπιακής διερεύνησης αποτελεί αυτήν τη φορά η εκτεταμένη αδόμητη ζώνη γύρω από τους σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου. Η σημασία του ευρύτατου αυτού αστικού κενού, σε συσχετισμό με άλλους κενούς αστικούς χώρους που εκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή, υποδεικνύει το ενδιαφέρον του θέματος, σε αναφορά με την προσπάθεια αναβάθμισης τμημάτων της πρωτεύουσας, στα οποία οι συνθήκες ζωής έχουν σημαντικά θιγεί κατά την τελευταία δεκαετία. Το εγχείρημα αυτό αναβάθμισης, έστω και ως υπόθεση σπουδαστικής διερεύνησης, δε μπορεί βέβαια με κανένα τρόπο να θεωρηθεί αντικείμενο τεχνικής-σχεδιαστικής επίλυσης μόνο. Πολύ περισσότερο υποδεικνύει έναν ουσιαστικότερο κύκλο προβλημάτων, πολιτειακής και πολιτικής τάξης, τα οποία δύσκολα μπορούν να αποχωριστούν από τις πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, τοπιοτεχνικές και περιβαλλοντικές προτάσεις. Είναι, στο πλαίσιο αυτό κρίσιμο το ερώτημα – πόσο σημαντική μπορεί να είναι η σχεδιαστική παρέμβαση σε ανάλογο περιβάλλον κρίσης; Τι επιπλέον μπορεί να υπονοούν οι λέξεις «περιβάλλον» ή «τοπίο», με όρους κοινωνικών, πολιτισμικών ή πολιτικών συσχετισμών;
Ο χρόνος διεξαγωγής του εργαστηρίου αντιστοιχεί στην περίοδο 12-17 Φεβρουαρίου. Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν 24 σπουδαστές από την Αρχιτεκτονική Σχολή Paris-Malaquaisκαι ανάλογος αριθμός από σπουδαστές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Εξαιτίας τόσο της περιπλοκότητας του θέματος, όσο και του χρόνου διεξαγωγής του εργαστηρίου, ο οποίος συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων θα επιλεγούν σπουδαστές του μεταπτυχιακού κύκλου της Σχολής. Όσοι από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές της Σχολής ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην οργανωτική υπεύθυνο, μεταπτυχιακή σπουδάστρια της Σχολής Ανθή Βερυκίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση veryk.ant@gmail.com.

Au mois de novembre 2011 s’est tenu à Athènes un workshop interuniversitaire de projet d’architecture, dans le cadre de réflexions sur le Parc pour la Sensibilisation Environnementale Antonis Tritsis. Ont participé étudiants et enseignants des Universités allemande d’Essen et de Dortmund, de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - Malaquais, ainsi que de l’Ecole d’Architecture de l’Université Nationale Polytechnique d’Athènes. Le workshop avait pour objet de mettre en avant l’importance environnementale et paysagère du Parc Tritsis dans le territoire métropolitain d’Athènes. Ce travail s’inscrivait dans une volonté de recherche des possibilités de collaboration entre les écoles participantes.

Cette expérience a permis de réaliser l’importance que peut avoir la mise en réseau d’espaces revalorisés au sein du territoire de la capitale. Cette observation, ajoutée à la réussite de cette première collaboration, conduit, un an après, à la mise en place d’un second workshop, cette fois avec la participation d’enseignants et d’étudiants en pré-diplôme et en post-diplôme de l’ENSA Paris-Malaquais et de l’Ecole d’Architecture d’Athènes. L’étendue urbaine en friche autour de la station de train Larissis et Péloponnisou représente un objet d’études tout aussi proche des questions urbanistiques, environnementales et paysagères soulevées au premier workshop. Relativement à d’autres friches urbaines qui s’étalent sur l’ensemble du territoire, l’empleure de ce vide urbain justifie d’y porter notre intérêt, dans le cadre des nombreux efforts actuels de revalorisations de certains quartiers de la capitale, dans lesquels les conditions de vie se sont considérablement dégradées cette dernière décennie.

Entreprendre ces renouvellements urbains, ne serait-ce qu’en tant que recherche universitaire, ne peut certes pas être considéré comme de simples solutions techniques ou conceptuelles. Il s’agit essentiellement de problématiser l’environnement culturel et politique, intrinsèque aux démarches urbaines, architecturales, paysagères et environnementales. Une question cruciale est posée concernant le rôle de l’intervention conceptuelle dans les circonstances actuelles de crise. Que peuvent apporter les mots « environnement » et « paysage » en termes de relations sociales, culturelles ou politiques ? Ce workshop se tiendra à Athènes du mardi 12 au dimanche 17 février 2013.

Saturday, February 16, 2013

Final Presentation!


Urban Futures. An International architectural and urban workshop.
Athens Polytechnical School + Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais


Prospective studies for the Larissis Station Sector, Athens.
Presentation and debate at the Athens Polytechnical School (Patission)
Sunday February 17th, 10:00-13:00.


A group of forty Greek and French master's and post-master's students are currently studying an area that is of strategic importance for the city of Athens today.  Located in the geographic centre of the Athens agglomeration, the Larissis train station sector is situated along a rail corridor that is under intense scrutiny recently by Athenians but also by foreign investors for its potential as future transport line for freight and passengers, as a space for urban development or speculation and as a potential zone for inter-city urban logistics.  A precious reserve for vegetation within the city, the line is also considered by many to have an important ecological rôle.  At the same time, the station operates as a major dividing line and in-between space with important social and political implications; long a border between neighborhoods with different demographic characters, it is now the scene of intense social conflict focused on the present of immigrants groups that have arrived many in the last twenty years.

Seen individually, these each of these issues raises a distinct set of questions.  At the same time, they are inter-related components defining the place's past, present and possibilities for the future.  Working in groups made up of both French and Greek architecture students, the workshop has been an opportunity to develop perspectives that are both prospective and pragmatic; envisaging potential resources for acting in the context of the current crisis situation.

Your presence at, and participation in the presentation and debate of the work would be very much appreciated.


Kostas Moraïtis, Architect, Associate Professor, Athens Polytechnical School / NTUA
Steven Melemis, Architect and Urbanist, Associate Professor, ENSA Paris-Malaquais
Marc Armengaud, Philosopher and Urbanist, Associate Professor, ENSA Paris-Malaquais


No comments:

Post a Comment